สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2015
อัพเดท21/03/2019
ผู้เข้าชม38359
แสดงหน้า48471
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

กิจกรรมโครงการ "ร่วมมือปลูกต้นไม้ ร่วมใจลดฝุ่น"

อ่าน 529 | ตอบ 1
ชื่อโครงการ ร่วมมือปลูกต้นไม้  ร่วมใจลดฝุ่น
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบริเวณบ้านสุขไพรวัน  สถานีที่  1
  2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้บริเวณแนวกันฝุ่นละออง
เป้าหมาย
(Output)
  1. ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณบ้านสุขไพรวัน สถานีที่  1  ลดลงร้อยละ  10
  2. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้
  3. อัตราการรอดของต้นสนที่ปลูก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90
หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย 1.  ร้อยละของปริมาณฝุ่นละออง  สถานีที่  1  ชุมชนบ้านสุขไพรวันลดลง
2.  จำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมปลูกต้นสน
3.  ร้อยละของอัตราการรอดของต้นสนที่ปลูก
ค่าที่วัดได้ในปัจจุบัน 1.  0.050  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2.  จำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมปลูกต้นสน  (ไม่มี)
3.  ร้อยละของอัตราการรอดของต้นสนที่ปลูก  (ไม่มี)
ผลลัพธ์ของโครงการ
(Outcome)
1.  ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณบ้านสุขไพรวัน  สถานีที่  1  ลดลง
2.  พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.  มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ผลกระทบของโครงการ
(Impact)
1.  สภาพอากาศในบริเวณโดยรอบชุมชนบ้านสุขไพรวันดีขึ้น
2.  พนักงานมีจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
3.  องค์กรมีภาพลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
***อยู่ระหว่างการติดตามผล***
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

dnf
要是你觉得炖汤比较麻烦丰胸产品,也可以将野葛根研碎成粉末以后煮粥服用,具体的做法是先把栗米泡一个晚上 丰胸方法,第二天将其取出来,跟葛根粉等等搅拌均匀,然后熬煮成粥即可丰胸食物,这种粥的口感是比较软滑而且很清香的,服用它能够让人的身体变得更健康丰胸效果。添加WeChat:zyy9804531获取免费一对一丰胸指导!
 
dnf [103.212.69.xxx] เมื่อ 25/10/2019 15:24
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :