สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2015
อัพเดท21/03/2019
ผู้เข้าชม33612
แสดงหน้า42648
ปฎิทิน
September 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

โครงการ "รักษ์สุขภาพชุมชน"

อ่าน 599 | ตอบ 0 
  • ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย


เป้าหมายที่ 1   ประชาชนผู้อยู่อาศัยในรัศมี 1 กม.รอบบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คนเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปีตามโครงการของบริษัท
ผล    จากผลการดำเนินการ  มีประชาชนผู้อาศัยในรัศมี  1  กม.  โดยรอบบริษัท  เข้ารับการตรวจ
สุขภาพจำนวนทั้งสิ้น  64  คน  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
เป้าหมายที่ 2   ประชาชนได้รับผลการตรวจสุขภาพของประชาชนแต่ละคน
ผล    ทางบริษัทฯ  ได้ติดประกาศตามบอร์ดของชุมชน  และภายในบริษัทฯ  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการตรวจสุขภาพของตน
 
เป้าหมายที่ 3   มีช่องทางในการส่งเสริมให้ความรู้ในโรคที่มีความเสี่ยง 
ผล   ทางบริษัทฯ  ได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มีความเสี่ยงของประชาชนในชุมชน  และวิธีรักษาสุขภาพต่างๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  เนื่องมาจากการติดต่อรถ Mobile X-Rays เพื่อที่จะเข้ารับการตรวจ
ปอด  ต้องสำรวจประชาชนและแจ้งรายชื่อแก่ทางโรงพยาบาลก่อนวันตรวจล่วงหน้า  2  สัปดาห์  จึงทำ
ให้ประชาชนบางส่วนอาจจะไม่ได้รับการ X-Rays ปอด  จึงต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในครั้ง
ต่อไป
 
แนวทางการดำเนินงานในอนาคต
อันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆในการดำเนินงานทำให้ในอนาคตจากโครงการตรวจสุขภาพ  ชุมชนหมู่ที่  3
จะดำเนินการขยายโครงการไปในชุมชนอื่นบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :